Chairman Contact

 

 S.NO  Position Name Mobile Number Photo
1 Chairperson Smt.Samala Pavani Garu  9849910535  010
2 Vice- Chairperson Sri.Thoutu Kanakaiah  9133121106  0220
3 Ex-officio members Sri Kalvakuntla Tharaka Rama Rao Garu  ktr
4 Co-opted members Sri. Chepuri Nagaraju Garu 9440070971
Sri. Sayed Sadhik Garu 9440015855
Smt. Afrin Bhegam Garu 9030500922
5 No. of wards 33